English

Serwis

Help Desk: http://serwis.megatel.com.pl
Telefon: (+48) 603199534
(+48) 781499483
(+48 12) 350 29 00
Fax: (+48 12) 350 29 29
(+48 12) 3124371
E-mail: serwis@megatel.com.pl
Adres pocztowy: MEGATEL
ul. Balicka 75
30-149 Kraków

Help Desk

Po zarejestrowaniu się będziesz mieć pełen dostęp do naszych rozwiązań i często zadawanych pytań (FAQ), a także możliwość zadawania pytań oraz korzystania z doświadczeń naszej społeczności. Będziesz mógł również poruszać nowe problemy techniczne i śledzić ich status.

http://serwis.megatel.com.pl