English

Projekty

Superkomputer TRYTON

Politechnika Gdańska CI TASK

Udało się. Zbudowaliśmy pierwszy w Polsce system petaflopowy.

W dniu 2 marca 2015 na Politechnice Gdańskiej w Centrum Obliczeniowym TASK odbyło się uroczyste uruchomienie klastra obliczeniowego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele nauki, biznesu oraz polityki. Podczas multimedialnego pokazu zostały ogłoszona oficjalna nazwa superkomputera – TRYTON oraz przedstawiono jego przyszłe zastosowania.

Klaster zbudowany przez konsorcjum MEGATEL - ACTION jest systemem chłodzonym powietrzem o największej mocy obliczeniowej w Polsce. Został zbudowany w rekordowo krótkim czasie 60 dni.

TRYTON jest pierwszym na świecie wdrożeniem modułowych serwerów firmy HP XL230 (seria HP APOLLO 6000) – specjalizowanej konstrukcji dla gęsto upakowanych systemów chłodzonych powietrzem.

Zastosowano ponad 1.300 serwerów 2-procesorowych w 34 szafach. Całość połączona siecią Infiniband oraz Ethernet. Łącznie ponad 7 km kabli i 18 ton sprzętu.

Film o projekcie:

 

Dzięki uprzejmości PG CI TASK.

 

Szczegółowe dane techniczne znajdują się na stronie CI TASK.

Trzymamy kciuki za powodzenie projektu CD NIWA, a wszystkim użytkownikom TRYTON\'a życzymy owocnych obliczeń.