English

Projekty

"Pierwszy klaster nowego centrum superkomputerowego dla nauki i energetyki", Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana

W Centrum Informatycznym Świerk działającym w Instytucie Problemów Jądrowych im. A. Sołtana uruchomiono pierwszy testowy klaster obliczeniowy. Docelowo infrastruktura nowego centrum superkomputerowego ma być oparta na kilkudziesięciu tysiącach procesorów. Moce obliczeniowe centrum mają m.in. służyć zapewnieniu bezpieczeństwa planowanych w Polsce instalacji energetyki jądrowej. Będą udostępniane także naukowcom, instytucjom rządowym i podmiotom gospodarczym.

W ośrodku jądrowym niedaleko Otwocka uruchomiono pierwszy testowy klaster obliczeniowy Centrum Informatycznego Świerk (CIŚ) tworzonego w Instytucie Problemów Jądrowych im. A. Sołtana (IPJ). „Nasz pierwszy niewielki klaster oparty jest o 72 rdzenie współpracujące ze stupięćdziesięcioma gigabajtami pamięci operacyjnej i pięćdziesięcioma terabajtami przestrzeni dyskowej” mówi mgr inż. Adam Padee kierujący zespołem tworzącym infrastrukturę obliczeniową CIŚ. „Docelowo, w przyszłym roku, gdy ukończone zostaną prace adaptacyjne budynku Centrum, zaczniemy kompletować infrastrukturę dysponującą kilkudziesięcioma tysiącami procesorów, wieloma dziesiątkami terabajtów pamięci operacyjnej i kilkoma petabajtami pamięci na dyskach, a użytkownicy będą mieli do dyspozycji różne środowiska softwarowe” – wyjaśnia informatyk.

CIŚ jest przedsięwzięciem IPJ współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Powstałe w ramach projektu centrum superkomputerowe ma dostarczyć mocy obliczeniowych naukowcom, inżynierom i instytucjom rządowym działającym głównie w obszarze energetyki, w tym energii jądrowej. „Jednym z naszych priorytetów będą obliczenia i analizy bezpieczeństwa projektowanych, budowanych i eksploatowanych instalacji jądrowych” informuje prof. Grzegorz Wrochna, dyrektor IPJ. „Dzięki współpracy z organizacjami bezpieczeństwa jądrowego na całym świecie, gromadzimy kody komputerowe, które pozwalają modelować procesy zachodzące w instalacjach jądrowych oraz pracę urządzeń i podukładów elektrowni w nawet najbardziej ekstremalnych warunkach – na przykład takich, jakie miały miejsce w Fukushimie” dodaje prof. Wrochna. Informatycy i analitycy CIŚ już dziś uczą się posługiwania programami pozyskanymi między innymi z wiedeńskiej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Uruchomienie testowego klastra pozwoli administratorom nauczyć się zarządzać pracą infrastruktury i działaniami użytkowników. Użytkownicy z zespołów analitycznych będą mogli uruchamiać i testować swoje aplikacje w warunkach zbliżonych do docelowych.


Elektrownia jądrowa
Przeczytaj cały artykuł na stronie portalu Elektrownia Jądrowa