English

Projekty

Superkomputer klastrowy Zeus z AGH najmocniejszy w Polsce

Na opublikowanej właśnie prestiżowej liście TOP 500 najpotężniejszych komputerów na kuli ziemskiej - klaster Zeus w ACK CYFRONET AGH znalazł się na wysokim, 161 miejscu na świecie.

Sukces ten został osiągnięty dzięki znacznej rozbudowie dotychczasowej konfiguracji klastra; obecnie jego moc obliczeniowa wynosi aż 55 TeraFlops (Flops - jednostka wydajności komputerów, a dokładniej wydajności układów realizujących obliczenia zmiennoprzecinkowe), a pamięć dyskowa - 640 TeraBajtów. Dostawcą rozwiązań zastosowanych w klastrze jest firma Hewlett-Packard.

Klaster Zeus pracuje w oparciu o system operacyjny Scientific Linux (SL) i przeznaczony jest do obliczeń naukowych. Zeus jest częścią ogólnopolskiej infrastruktury gridowej tworzonej w ramach PL-Grid (Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka), projektowi dzięki któremu został sfinansowany zakup sprzętu dla ACK CYFRONET AGH: komputera i pamięci dyskowej. Warto podkreślić, że klaster wyposażony jest w nowoczesne i energooszczędne procesory Intel Xeon, typ L56XX.

Dostęp do zasobów klastra umożliwia naukowcom powiększenie skali obliczeń prowadzonych w ramach badań naukowych, co byłoby niemożliwe do osiągnięcia przy wykorzystaniu pojedynczych komputerów, i przyczyni się do rozszerzenia współpracy naukowej w ramach kraju a także w wymiarze międzynarodowym. Dostęp ten jest darmowy dla naukowców i wszystkich osób prowadzących działalność naukową związaną z uczelnią lub instytutem naukowym w Polsce.

 

Cyfronet
Przeczytaj cały komunikat na stronie Cyfronet