English

Płynny obraz ze sprzętowej akceleracji vGPU

  • 96 szczelin na pamięć RAM (6 TB RAM)
  • 4 szczeliny na karty GPU (GRID K1, K2)
  • 4 procesory INTEL
  • HPC
  • HP Blade
  • HP VDI
  • HP Storage
  • HP Network