English

Rozwiązanie która nigdy nie zwalnia

  • 99,99999% Tier-1
  • > 1 mio IOPS @ 1 ms latency
  • HPC
  • HP Blade
  • HP VDI
  • HP Storage
  • HP Network