English

Misja

Chcemy instalować najlepsze
klastry komputerowe.

Chcemy prowadzić najlepiej
zorganizowane projekty informatyczne.

Chcemy być najlepszym miejscem
do pracy i współpracy.

megatel.read:
Kodeks Etyki MEGATEL

Obroty Megatel

megatel.alt-turnover