English

O Nas

MEGATEL spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Balicka 75, 30-149 Kraków
tel. (+48 12) 350 29 00
fax (+48 12) 350 29 29
fax (+48 12) 312 43 71
KRS 0000380266, REGON 350304016
NIP PL6790010176, D-U-N-S 367301954
Konto Bank Zachodni WBK 50 1500 2282 1222 8000 1484 0000

Firma MEGATEL prowadzi Politykę Antykorupcyjną, której przestrzegania wymaga od swoich Partnerów i Pracowników.
Procedury Antykorupcyjne MEGATEL.

Firma MEGATEL zmieniła swoją siedzibę. Obecny adres to: ul. Balicka 75, 30-149 Kraków
Komunikat dotyczący zmiany adresu.

Firma MEGATEL istnieje od 1993 roku zmieniając formę własności od spółki cywilnej poprzez spółkę jawną, a obecnie spółkę komandytową.
Komunikat dotyczący ostatniego przekształcenia..

Olaf Białek
– Członek Zarządu komplementariusza -
MEGATEL spółki z o.o.
gsm (+48) 601 973 557
Olaf.Bialek (at) megatel.com.pl
Dariusz Świderski
– Członek Zarządu komplementariusza -
MEGATEL spółki z o.o.
gsm (+48) 601 484 099
Dariusz.Swiderski (at) megatel.com.pl
Rafał Brzyski
– Starszy inżynier wdrożeń IT
gsm (+48) 781 499 483
Rafal.Brzyski (at) megatel.com.pl
Łukasz Kołodziej
– Inżynier serwisu i wdrożeń IT
gsm (+48) 603 199 534
Lukasz.Kolodziej (at) megatel.com.pl
Joanna Foryciarz
– Kierownik Biura
tel. (+48 12) 350 29 00
gsm (+48) 601 688 040
Joanna.Foryciarz (at) megatel.com.pl
Rafał Gawron
– Inżynier serwisu i wdrożeń IT
gsm (+48) 607 037 917
Rafal.Gawron (at) megatel.com.pl